Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna