Ceník

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Lékařský posudek do zaměstnání400,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz400,- Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz250,- Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz500,- Kč
Zpráva pro policii, soudy apod.200,- Kč
Vyšetření pro rekondiční pobyty200,- Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta150,- Kč
Výpis pojistky na žádost pacienta250,- Kč
Aplikace vakcíny150,- Kč
Hodinová práce lékaře800,- Kč
Nové smlouvy závodní péčecena dle dohody